SR SUNTOUR 本部/アジア


TAIWAN Headquarter
 
SR SUNTOUR INC.
 
#7 Hsing Yeh Road, Fu Hsing Industrial Zone Chang Hua,
Taiwan, R.O.C.
Tel: +886- (0)4-769-5115
Fax: +886- (0)4-769-4028
E-mail: [email protected]
 
 
CHINA
 
SR SUNTOUR (Shen Zhen) INC.
 
Suibei Industrial Zone
Suibei Road
Gongming Town Guangming District
Shen Zhen, China
Tel: +86-755-2710-5533
Fax: +86-755-2710-5633
 
 
SR SUNTOUR Machinery (Kunshan) Co. LTD
 
No.1500 Honghu Road, Penglang, Kunshan
Development Zone, Jiang Su Province
CHINA ZIP 215333
Tel: +86 512 5518 8088
Fax: +86 512 5517 1113
 
 
VIETNAM
 
SR SUNTOUR CO.,LTD
 
No.17-8, Street 3B, Protrade International Tech Park
An Tay  commune, Ben Cat Town
Binh Duong Province
Tel: +0650 3721 883

あなたの製品を調べよう

このツールにより、サービスに関する文書や質問の答えが探しやすくなります。

ソーシャルメディア

SR SUNTOUR

CHOOSE YOUR COUNTRY